top of page

Temel Kavramlar

Logaritma

Trigonometri

Permütasyon

Sayı Kümeleri

Üstel ve logaritmik fonksiyonlar

Yönlü Açılar-Esas Ölçü

Saymanın Temel Prensipleri

Tek-Çift Sayılar

Üstel ve logaritmik fonksiyonlar

              (Soru Çözümü)1.kısım

Birim Çember-Trigo fonk.-1

Basamak Analizi

Üst. ve log. fonk.tanım kümesi-tersi

Birim Çemberde Trigo.Fonksiyonlar-2

Birim Çemberde Trigo.Oranlar

İndirgeme Bağıntıları

Logaritmik fonksiyonların özellikleri

Birim Çemberde Trigo.Oranlar-2 Geometri Soruları

Logaritmik denklemler-eşitsizlikler

Üstel ve logaritmik fonksiyonlar

              (Soru Çözümü)2.kısım

Permütasyonun Özellikleri

Logaritmik fonksiyonların Grafik

Çizimleri

Fonksiyonlar

Fonksi.Tanımı-Tanım ve Görüntü Kümesi

Fonksiyonlarda değer bulma-1

bottom of page